ZARZĄDZANIE NAJMEM

Zarządzanie najmem to:
Oszczędność czasu
Dobry stan nieruchomości
Terminowe wpłaty
Nadzór nad finansami
Wsparcie prawne
Reprezentowanie Właściciela

Podczas gdy Ty wykorzystujesz swój czas do maximum, my dbamy o Twoją nieruchomość. Powierzenie nieruchomości w zarządzanie firmie PRONAJEM to bezpieczeństwo, spokój i pewność, że Twoje interesy są we właściwych rękach.

Zadbamy o wynajem, utrzymanie, niezbędne naprawy, terminowe opłacanie czynszu i innych należnych opłat oraz wszelkie kwestie, którymi Ty nie będziesz już zaprzątać sobie głowy.

Nasze zarządzanie polega na…

…Przyjęciu i przygotowaniu mieszkania do wynajmu
 • Doradzamy Właścicielom w jaki sposób rozsądnie zwiększyć atrakcyjność mieszkania.
 • Przygotowujemy profesjonalny opis i ofertę wynajmu.
 • Sporządzamy inwentaryzację oraz dokumentację fotograficzną.
 • Kontaktujemy się z administracją i dostawcami mediów celem przygotowania informacji niezbędnych do prowadzenia rozliczeń.

…Znalezieniu odpowiedniego najemcy
 • W porozumieniu z Właścicielem ustalamy odpowiedni profil najemcy.
 • Wykorzystując różne źródła, wyszukujemy odpowiedniego najemcę.
 • Przed podpisaniem umowy najmu weryfikujemy potencjalnego najemcę.

…Dokonywaniu rozliczeń i płatności oraz ich windykacji
 • Pobieramy od najemcy wszelkie należności za czynsz i media.
 • Po przekazaniu Właścicielowi czynszu najmu, wykonujemy pozostałe opłaty.
 • Wszystkie opłaty i rozliczenia są księgowane i gromadzone.
 • W chwili rozwiązania umowy z najemcą dokonujemy finalnego rozliczenia.
 • W przypadku braku płatności ze strony najemcy reagujemy natychmiastowo.
 • Jeżeli zajdzie konieczność, zajmujemy się windykacją długu.
 • Na życzenie Klienta dokonujemy rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym.

…Prowadzeniu i kompletowaniu dokumentacji
 • Wszelkie dokumenty i korespondencja gromadzona jest w postaci chronologicznie posegregowanych akt.
 • Dokumenty są w każdej chwili gotowe do wglądu przez Właściciela.

…Reagowaniu na zgłoszenia najemców
 • Wszelkie wezwania od najemców kierowane są do naszej firmy.
 • Właściciel informowany jest o wszystkich sprawach w postaci raportu zbiorczego.
 • Na pilne zgłoszenia od najemców reagujemy 24/7.

…Monitorowaniu stanu technicznego oraz przeprowadzaniu napraw i remontów
 • Reagujemy w trybie 24/7 na nagłe awarie w mieszkaniu i koordynujemy ich usunięcie.
 • Zajmujemy się organizacją wykończenia, remontu i doposażenia lokali naszych Klientów.
 • Doradzamy w jaki sposób inwestować w remont lub wykończenie mieszkania aby uzyskać możliwie najwyższy zwrot z najmu.
 • Współpracujemy ze sprawdzonymi specjalistami.

…Reprezentowaniu właściciela
 • Reprezentujemy Właściciela przed najemcami, urzędami i instytucjami.
 • Obszar reprezentacji uzależniony jest od zakresu udzielonego nam pełnomocnictwa.

Twoje Korzyści z naszej usługi

Oszczędność czasu

Zaoszczędź swój czas, przekazując nam wszystkie obowiązki związane z wynajmowaniem nieruchomości.

Spokój i brak obowiązków

Kontakt z najemcami, administracją, dostawcami mediów oraz inne sprawy organizacyjne będą realizowane przez naszą firmę.

Zwiększone przychody

Kontrolując finanse poprzez pobieranie płatności, dokonywanie opłat oraz racjonalne prowadzenie ewentualnych wydatków związanych z podtrzymywaniem lub zwiększaniem atrakcyjności wynajmowanej nieruchomości, jesteśmy w stanie w optymalny sposób zwiększyć realny dochód z najmu.

Zmniejszony okres pustostanu

Podejmując natychmiastowe i szerokie działania w momencie wypowiedzenia umowy przez najemcę znajdujemy nowego najemcę w możliwe najkrótszym czasie.

Bezpieczeństwo

Sprawdzone metody działania przy wyborze najemcy, procedury pobierania opłat i dokonywania rozliczeń oraz natychmiastowa reakcja na wszelkie zaistniałe sytuacje, zwiększają bezpieczeństwo wynajmu.

Uporządkowana dokumentacja

Wszystkie dokumenty związane z nieruchomością oraz procesem jej wynajmowania gromadzone są w uporządkowany sposób.

Masz pytanie?
Zadzwoń: 600-777-330

Oferta dopasowana do twoich potrzeb

Mając na uwadze różnorodność potrzeb naszych klientów, jesteśmy w stanie indywidualnie dopasować naszą ofertę. Skontaktuj się z nami jeżeli masz swoją wizję współpracy.
Zrobimy co w naszej mocy aby spełnić twoje oczekiwania.